Om man driver ett eget företag och vill kunna hämta ut REK och paket som adresseras till det, måste man först lämna in en blankett till sitt postkontor för att få behörighet. Detta för att man måste läggas till i Postens fullmaktsregister.

Proceduren kan ta någon vecka, men fullmakten gäller i fem år.

Information om hur inlämning o.s.v. går till, finns på blanketterna - som finns att få tag i på länken nedan!

» Postens fullmaktsblanketter